+

Domyślny rozmiar tekstu

-

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane urzędu

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Kościuszki 10,
55-100 Trzebnica

CENTRALA: tel: +48 71-387 05 65 e-mail:
tel./fax: +48 71-387 05 65 wew.12
tel./fax: +48 71-387-11-38 bip: http://pup.trzebnica.ibip.pl/
 
NIP: 915-15-66-514 REGON:  

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żmigrodzie

ul. Zamkowa 2a,
55-140 Żmigród

CENTRALA: tel./fax: +48 71-385-39-04 e-mail:

Godziny urzędowania:

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy

Pracuje w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek

w środę

w piątek

7:30 - 15:30

7:30 - 16:00

7:30 - 15:00

Obsługa interesantów: 8:00 - 14:00
*Obsługa interesantów w środy: 8:00 - 16:00
Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żmigrodzie

Pracuje w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek

w środę

w piątek

7:30 - 15:30

7:30 - 16:00

7:30 - 15:00

Obsługa interesantów: 8:00 - 14:00
*Obsługa interesantów w środy: 8:00 - 16:00

(*) W każdą środę czas przyjęć interesantów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy oraz w Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Żmigrodzie przedłużony jest do godziny 16.00. 

Korespondencja z Urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), którego brzmienie jest następujące:
"Podanie powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej:

  • wskazanie osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi;
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy;
  • być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym;
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu
Redagował: Aleksandra Modzelewska 2016-01-08 10:39
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl